PRIVAATSUSTINGIMUSED

Viimati uuendatud 2023 04 20

 

Veebilehtede privaatsuspoliitika


Stada Baltics (UAB Stada Baltics, Stada Latvia SIA, Stada Estonia OÜ) järgib kõiki andmekaitset käsitlevaid õigusnorme. Selle veebilehe külastajate privaatsuse kaitse on STADA Balticsi jaoks väga oluline. Seetõttu tuleb arvestada järgmist teavet:
STADA BALTICS on loonud lingid selle veebisaidi kõigilt lehtedelt käesolevale andmekaitsealasele teatisele; kui see nii ei ole, on see tingitud tehnilisest veast. Sellistel erandjuhtudel on juurdepääs sellele teatisele siiski võimalik veebisaidi avalehe kaudu.
Edaspidi võib osutuda vajalikuks, et STADA BALTICS uuendaks seda andmekaitsealast teatist. Seejärel teatatakse sellistest muudatustest siinsel lehel, et teil oleks alati olemas täielik teadmine isikuandmete tüübist ja ulatusest, mida STADA BALTICS salvestab ning millistel eesmärkidel STADA BALTICS neid andmeid töötleb ja kasutab.
Lehekülgedele, kus STADA BALTICS isikuandmeid talletab, võib vajaduse tekkides lisada täiendavaid teatisi (näiteks andmete kasutamise kohta).

 

1.         Üldine teave isikuandmete kogumise kohta
 
 1. Teie privaatsuse kaitse meie veebisaitide kasutamisel on meie jaoks väga oluline, mistõttu kogume teie isikuandmeid andmekaitse õigusnõudeid järgides. Isikuandmed on igasugune teave, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga, nt nimi, aadress, e-posti aadress, kasutaja käitumine. Järgmistes punktides on teave selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid käsitleme.

 

 1. Vastutav isik vastavalt ELi isikuandmete kaitse üldmääruse (IKÜM) artiklile 4 (7) on STADA BALTICS, A. Goštauto 40A, LT-03163 Vilnius, stada.baltics@stada.com.

 

 1. Meie andmekaitsespetsialisti poole saab pöörduda aadressil stada.baltics@stada.com või postiaadressi kaudu, lisades sõnad „Andmekaitseametnik“.
   

 2. Kui olete alla 16-aastane, küsige enne meile isikuandmete esitamist vanema / seadusliku eestkostja nõusolekut.

 

 1. Teie isikuandmete töötlemise õiguslikud alused on määratletud IKÜM-i artiklis 6. Sõltuvalt sellest, millistel allpool kirjeldatud lubatud eesmärkidel teie isikuandmeid töödeldakse meie juriidiliste kohustuste täitmiseks või STADA BALTICSi või kolmandate isikute õigustatud huvide kaitsmiseks, toimub töötlemine alati tingimusel, et teie huvid või põhiõigused ja -vabadused seda üles ei kaalu. Lisaks sellele toimub töötlemine vajaduse korral teie selgesõnalise nõusoleku alusel, kui olete meile sellise nõusoleku andnud.
   

 2. Meie IKÜM-i artiklite 13 ja 14 kohase teabe andmekaitse kohta leiate aadressilt http://www.stadabaltics.ee

 

2.         Teie õigused  

IKÜM-i sätete järgi saate meie suhtes järgmisi õigusi kasutada.
 

 • Juurdepääsuõigus

 • Andmete parandamise õigus

 • Õigus piirata isikuandmete töötlemist

 • Õigus andmed kustutada / „õigus saada unustatuks“

 • Õigus andmeid üle kanda

 • Kaebuse esitamise õigus

 • Õigus jätta tähelepanuta automatiseeritud otsuste tegemine ja profileerimine

 
 

Eespool loetletud õiguste kasutamiseks võite meiega igal ajal ühendust võtta:
kui teie isikuandmete töötlemine põhineb teie antud nõusolekul, on teil õigus igal ajal esitada vastuväiteid / võtta nõusolek tagasi, mis kehtib tulevikus. Teie nõusolekul põhineva töötlemise õiguspärasust kuni nõusoleku tagasivõtmiseni see ei mõjuta. Antud nõusoleku võib loomulikult igal ajal tühistada järgmisel aadressil, mis kehtib ka tulevikus:

UAB STADA Baltics
A. Goštauto 40A
LT-03163 Vilnius, Leedu

Tel: +370 5 2603926
E-post: stada.baltics@Stada.com

Lisaks on teil õigus esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele seoses teie isikuandmete töötlemisega meie poolt. Leedus, Lätis või Eestis asuvad vastutavad järelevalveasutused on järgmised:


•          Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
https://vdai.lrv.lt/
•          Latvijas Republikas Fizisko personas datu apstrādes likums
https://www.dvi.gov.lv/lv
•          Eesti Vabariigi Isikuandmete kaitse seadus
https://www.aki.ee/en
 

3.         Isikuandmete kogumine meie veebilehe külastamisel

 

a) Serveri logifailid

Põhimõtteliselt võite külastada meie kodulehte ilma meid teavitamata, kes te olete. Nagu peaaegu kõigil veebilehtedel, kogub meie veebilehte haldav server (veebiserver) automaatselt teie kohta teavet, kui külastate meie veebilehte. Need andmed on meile tehniliselt vajalikud ja tagavad veebilehe stabiilsuse ja turvalisuse.
Veebiserver tuvastab automaatselt teatud isikuandmed, nagu teie IP-aadress, kuupäev ja kellaaeg, kui külastate meie veebilehte, teie kasutatav veebisirvija (nt Edge, Chrome, Firefox), operatsioonisüsteem (nt Windows, Linux, MAC OS) ning teie internetiteenuse pakkuja domeeninimi ja aadress. Meie veebileht kasutab küpsiseid (vt allpool olevat osa), ka veebiserver salvestab seda teavet (õiguslik alus on IKMÜ art. 6 (1) 1 f – õigustatud huvi). 

Analüüsime regulaarselt ja anonüümselt serveriprotokolle statistilistel eesmärkidel (klikivoo analüüs), et hinnata, kuidas meie veebilehte kasutatakse. Nende andmete põhjal saame optimeerida oma internetipositsiooni. Lisaks saame seda teavet kasutada süsteemi väärkasutuse korral koostöös teie internetiteenuse pakkuja ja/või pädevate asutustega, et tuvastada väärkasutuse eest vastutav isik.

b) Küpsised


Lisaks eespool nimetatud andmetele salvestatakse teie arvutisse küpsised, kui kasutate meie veebilehte. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse arvuti kõvakettale veebisirvija poolt määratud kohta ja mille kaudu küpsise seadnud üksus (antud juhul meie) saab teatud teavet. Küpsised ei saa käivitada programme ega edasta teie arvutisse viirust. Nende eesmärk on muuta veebipositsioon üldiselt kasutajasõbralikumaks ja tõhusamaks. 

See veebisait kasutab järgmist tüüpi küpsiseid, mille ulatust ja funktsiooni kirjeldatakse allpool:
 

 1. Ajutised küpsised kustutatakse automaatselt, kui veebisirvija sulgete. Nende hulka kuuluvad eelkõige seansiküpsised. Need salvestavad nn seansi-ID, mille abil saab veebisirvija erinevaid päringuid ühisele seansile omistada. See võimaldab teie arvuti ära tunda, kui meie veebisaidile tagasi pöördute. Seansiküpsised kustutatakse kohe, kui välja logite või veebisirvija sulgete. 
 2. Püsiküpsised kustutatakse automaatselt pärast teatud aja möödumist, mis võib sõltuvalt küpsisest erineda. Küpsised saate oma veebisirvija turvasätetes igal ajal kustutada. 

Teil on võimalik oma veebisirvija seadeid vastavalt oma soovile seadistada ja näiteks keelduda kolmanda osapoole küpsiste vastuvõtmisest või kõigi küpsiste vastuvõtmisest. Juhime siiski tähelepanu, et sel juhul ei pruugi teil olla võimalik kasutada kõiki selle veebilehe funktsioone. Kui teil on meie konto, siis kasutame küpsiseid selleks, et teid järgmistel külastustel tuvastada. Vastasel juhul peate iga külastuse puhul eraldi sisse logima.

c) Google Analytics


See veebileht kasutab Google Analytics'i, Google Inc. veebianalüüsi teenust. „(„Google“). Oleme sõlminud vastava lepingu teenusepakkujaga tellimuste andmete töötlemiseks.

Google Analytics kasutab „küpsiseid“, mis on teie arvutisse paigutatud tekstifailid, mis aitavad veebilehel analüüsida, kuidas kasutajad veebilehte tarvitavad. Küpsise poolt genereeritud teave selle veebilehe kasutamise kohta edastatakse tavaliselt Google'i serverisse USAs ja salvestatakse seal. Te saate seda vältida, seadistades oma veebilehitseja nii, et küpsiseid ei salvestata.

Andmeid töödeldakse järgmistest seadusest tulenevate nõuete alusel

 •         Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
 •         Latvijas Republikas Fizisko personas datu apstrādes likums
 •         Eesti Vabariigi Isikuandmete kaitse seadus


Meie mureks vastavalt IKMÜ-le (õigustatud huvi) on meie pakkumise ja veebilehe parandamine. Kuna meie kasutajate privaatsus on meie jaoks oluline, on kasutajaandmed pseudonüümseks muudetud. 

Kui Google aktiveerib sellel veebilehel IP-aadressi anonümiseerimise, lühendatakse Euroopa Liidu liikmesriikides või teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriikides eelnevalt teie IP-aadressi. Ainult erandjuhtudel edastatakse täielik IP-aadress Google'i USA-s asuvasse serverisse ja lühendatakse seal.

Siinse veebilehe operaatori nimel kasutab Google seda teavet selleks, et hinnata veebilehe kasutamist, koostada aruandeid veebilehe tegevuse kohta ja pakkuda veebilehe operaatorile muid veebilehe ja interneti kasutamisega seotud teenuseid. Teie veebisirvija poolt Google Analyticsi raames edastatud pseudonüümset IP-aadressi teiste Google'i andmetega ei kombineerita.

Te võite keelduda küpsiste kasutamisest, valides oma veebisirvijas vastavad seaded, kuid sel juhul arvestage, et teil ei pruugi olla võimalik kasutada selle veebilehe kõiki funktsioone. Samuti saate takistada Google'ile küpsiste poolt genereeritud ja teie veebilehe kasutamisega seotud andmete (sealhulgas teie IP-aadressi) kogumist ning nende andmete töötlemist Google'i poolt, laadides alla ja installides veebilehitseja pistikprogrammi, mis on saadaval alljärgneval lingil: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Kasutajad saavad Google Analyticsi andmete kogumist takistada ka järgmisel lingil klõpsates. Keeldumisküpsis on mõeldud selleks, et vältida tulevikus teie andmete kogumist, kui külastate veebilehte aadressil: Disable Google Analytics

Kasutame oma veebilehel The Trade Deski küpsiseid, et jälgida teie külastust. Jälgimistehnoloogia eesmärk on tuvastada külastajate uuesti suunamine/suunamine meediakampaania raames ja nende hilisemaks kõnetamiseks reklaamikandja abil. Te saate igal ajal jälgimisest keelduda siin ja huvipõhise reklaami deaktiveerida siin: http://thetradedesk.com/general/privacy-policy#optout

Lisateavet „Küpsiste“ kohta leiate veebilehe alumises osas „Küpsiste seaded“ või „Küpsiste poliitika“.
 

4.   Isikuandmete kogumine meie sotsiaalmeediakontode või kolmandate isikute veebiteenuste kasutamisel.

a)    Sotsiaalmeedia pistikprogrammide kasutamine

Praegu kasutame järgmisi sotsiaalmeedia pistikprogramme: Facebook, Twitter, LinkedIn ja Google+. Kasutame nn kahe kliki lahendust. See tähendab, et kui külastate meie veebilehte, ei edasta me esialgu mingeid isikuandmeid üldiselt pistikprogrammide pakkujatele. Pistikprogrammi pakkujat saate tuvastada algustähe või logo kohal oleva märgistuse järgi. Pakume võimalust suhelda otse pistikprogrammi pakkujaga nupu kaudu. Nupule klõpsates ja seda aktiveerides teavitatakse pistikprogrammi pakkujat sellest, et olete külastanud meie veebipakkumiste vastavat veebilehte. Lisaks edastatakse punktis 3 kirjeldatud andmeid. Facebooki poolt esitatud teabe kohaselt muudetakse Leedus, Lätis ja Eestis IP-aadressid anonüümseks kohe pärast andmete kogumist. Pistikprogrammi aktiveerimisel edastatakse teie isikuandmed vastavale pistikprogrammi pakkujale ja salvestatakse seal (USA-Ameerika pakkujate puhul: USAs). Kuna pistikprogrammi pakkuja kogub andmeid peamiselt küpsiste abil, soovitame enne hallile kastile vajutamist oma veebisirvija seadetes kõik küpsised kustutada.

Meil ei ole mõju kogutud andmetele ja andmetöötlusprotsessidele, samuti ei ole meile teada kogumise täielik ulatus, töötlemise eesmärgid ja talletusperioodid. Samuti ei ole meil teavet kogutud andmete kustutamise kohta pistikprogrammi pakkuja poolt.

Pistikprogrammi pakkuja salvestab teie isikuandmed kasutaja profiilidena ja kasutab neid reklaami, turu-uuringute ja/või oma veebilehe vajaduspõhise kujundamise eesmärgil. Selline analüüs toimub (ka kasutajate puhul, kes ei ole sisse logitud) selleks, et esitada kasutajale suunatud reklaami ja teavitada teisi sotsiaalvõrgustiku kasutajaid teie tegevusest veebilehel. Teil on õigus esitada vastuväiteid selliste kasutajaprofiilide loomisele, mille kasutamiseks peate võtma ühendust vastava pistikprogrammi pakkujaga. Nende pistikprogrammide kaudu pakume teile võimalust suhelda sotsiaalmeedia ja teiste kasutajatega, parandada meie pakkumisi ja muuta nende kujundus huvitavamaks. Pistikprogrammide kasutamise õiguslik alus on IKÜM-i art. 6 (1) 1 a) (õigustatud huvi).

Andmete edastamine toimub sõltumata sellest, kas teil on pistikprogrammi pakkuja juures konto ja olete sisse logitud või mitte. Kui olete sisselogitud pistikprogrammi pakkujas, ühendatakse meie veebisaidil kogutud andmed pistikprogrammi pakkuja kontoga. Kui klõpsate aktiveeritud nupule ja näiteks lingite seda lehekülge, salvestab pistikprogrammi pakkuja selle teabe ka teie kasutajakontole ja jagab seda avalikult teie kontaktidega. Soovitame teil pärast sotsiaalmeedia kasutamist, eriti enne nupu aktiveerimist, regulaarselt välja logida, sest nii saate vältida oma profiili kaardistamist pistikprogrammi pakkuja juures.
 
Vastavate pistikprogrammide pakkujate aadressid ja nende privaatsusteatiste URL:

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; facebook.com/policy.php; täpsem teave andmete kogumise kohta: www.facebook.com/help/186325668085084www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other kui ka www.facebook.com/about/privacy/your-info.
b) Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900o, San Francisco, California 94103, USA; com/privacy.
c) LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Iirimaa; linkedin.com/legal/privacy-policy.
d) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; google.com/policies/privacy/partners/.

e)    Facebook Custom Audiences

See veebileht kasutab Facebook Inc. edasiturundamisfunktsiooni „Custom Audiences“ „(„Facebook“). Seda funktsiooni kasutatakse selleks, et esitada selle veebilehe külastajatele huvipõhiseid reklaame („Facebooki reklaamid“), kui nad külastavad Facebooki sotsiaalvõrgustikku. Selleks on siinsel veebilehel rakendatud Facebooki edasiturunduse silti. See silt loob otseühenduse Facebooki serveritega, kui veebilehte külastate. See teave edastatakse Facebooki serverile, et olete seda veebilehte külastanud, ja Facebook omistab selle teabe teie isiklikule Facebooki kasutajakontole. Lisateavet andmete kogumise ja kasutamise kohta Facebooki poolt ning teie õiguste ja võimaluste kohta privaatsuse kaitsmise osas leiate Facebooki privaatsuspoliitikast aadressil www.facebook.com/about/privacy/. Teine võimalus on edasiturundusfunktsioon „Custom Audiences“ välja lülitada aadressil www.facebook.com/settings/. Selleks peate olema Facebooki sisse logitud. 

Jälgimisvaliku väljalülitamiseks oma Facebooki kontol klõpsake siin: www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.
Kui soovite üldiselt Facebooki jälgimise keelata, klõpsake siin: www.aboutads.info/choices/.

f)    LinkedIn Insight Tag

Lisaks kasutame oma veebilehel konversioonjälgimist „LinkedIn Insight Tag“, mis on LinkedIn Ireland Unlimited Company („LinkedIn“) tööriist. See tööriist loob teie veebisirvijas küpsise, mis võimaldab koguda eelkõige järgmisi andmeid: IP-aadress, seadme ja veebisirvija omadused ning lehekülje sündmused (näiteks lehekülje vaatamine). Need andmed krüpteeritakse, muudetakse seitsme päeva jooksul anonüümseks ja anonüümseks muudetud andmed kustutatakse 90 päeva jooksul. Küpsist talletatakse teie veebisirvijas 6 kuud. LinkedIn ei jaga meiega mingeid isikuandmeid ja esitab ainult koondaruandeid veebilehe vaatajaskonna ja reklaami tulemuslikkuse kohta.

Lisaks pakub LinkedIn Insight Tag'i kaudu uuesti suunamise võimalust. Nende andmete abil saab STADA BALTICS kuvada sihtotstarbelist reklaami väljaspool oma veebilehte, ilma et veebilehe külastajaid tuvastataks. Täpsema teabe andmete kogumise ja töötlemise ning teie õiguste ja seadistamisvõimaluste kohta leiate LinkedIni privaatsuspoliitikast aadressil https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

g)    YouTube’i videote integreerimine

Oleme lisanud oma veebipakkumisse YouTube´i videod, mis on salvestatud aadressil www.YouTube.com ja mida saab vaadata otse meie veebilehelt.

Veebilehe külastamisel saab YouTube teavet, et olete külastanud meie veebilehe vastavat alamlehte. Lisaks edastatakse punktis 3 loetletud andmeid. See toimub sõltumata sellest, kas YouTube pakub kasutajakontot, kuhu olete juba sisse loginud, või kasutajakontot ei ole. Kui olete Google'is sisse logitud, siis sobitatakse teie andmed otse teie kontoga. Kui te ei soovi, et YouTube’is teie profiil kokku sobitatakse, peate enne nupule vajutamist välja logima. YouTube salvestab teie andmed kasutajaprofiilidena ja kasutab neid reklaami, turu-uuringute ja/või oma veelehe kasutajakeskseks kujundamiseks. Selline analüüs toimub (ka kasutajate puhul, kes ei ole sisse logitud) kasutajale suunatud reklaamide kuvamiseks ja selleks, et teavitada teisi sotsiaalvõrgustiku kasutajaid teie tegevusest meie veebilehel. Teil on õigus esitada vastuväiteid selliste kasutajate profiilide koostamise kohta. Selle õiguse kasutamiseks peate ühendust võtma YouTube'iga.

Täiendavat teavet YouTube'i poolt andmete kogumise ja töötlemise eesmärgi ja ulatuse kohta leiate privaatsusteatisest. Sealt leiate ka lisateavet oma õiguste ja võimaluse kohta muuta seadeid oma privaatsuse kaitsmiseks: www.google.de/intl/en/policies/privacy/.


h)    Google Mapsi integreerimine

Kasutame sellel veebilehel Google Mapsi teenuseid. See võimaldab meil näidata interaktiivseid kaarte otse oma veebilehel ja võimaldada seda mugavalt kasutada.

Veebilehe külastamisel saab Google teavet selle kohta, et olete külastanud meie veebilehe vastavat alamlehte. Lisaks edastatakse punktis 3 loetletud andmed. See toimub sõltumata sellest, kas YouTube pakub kasutajakontot, kuhu olete juba sisse loginud, või kasutajakontot ei ole. Kui olete Google'is sisse logitud, siis sobitatakse teie andmed otse teie kontoga. Kui te ei soovi, et andmeid Google'i profiiliga sobitatakse, peate enne nupule vajutamist välja logima. Google salvestab andmed kasutajaprofiilidena ja kasutab neid andmeid reklaami, turu-uuringute ja/või oma veebilehe kasutajakeskseks kujundamiseks. Selline analüüs toimub (ka kasutajate puhul, kes ei ole sisse logitud) kasutajale suunatud reklaamide kuvamiseks ja selleks, et teavitada teisi sotsiaalvõrgustiku kasutajaid teie tegevusest meie veebilehel. Teil on õigus esitada vastuväiteid selliste kasutajaprofiilide koostamise kohta. Selle õiguse kasutamiseks peate ühendust võtma Google'iga.

Täiendavat teavet selle kohta, mis eesmärgil ja millises ulatuses on pistikprogrammi pakkuja andmeid kogunud ja töödelnud, leiate teenusepakkuja privaatsusteatisest. Sealt leiate ka lisateavet oma õiguste ja võimaluse kohta muuta seadeid oma privaatsuse kaitsmiseks: www.google.de/intl/en/policies/privacy/.

 1.   Lisateave QR-koodide kasutamise kohta STADA BALTICSi lehekülgedel

Me loome QR-koode qr1.at toodetud QR-koodi generaatoriga ning ka kasutame neid oma lehekülgedel. Qr1.at ei töötle ega talleta teie isikuandmeid. Lisateavet vt aadressilt: https://qrd.by/gdpr
 

 
5.         Isikuandmete kogumine meie teenuste kasutamisel

STADA BALTICS kogub ainult neid andmeid (välja arvatud veebistatistika), mida STADA BALTICSile ise avaldate selleks, et kasutada mõnda STADA BALTICSi pakutavat teenust. Neid andmeid töödeldakse ja kasutatakse ainult teie tellitud teenuse osutamiseks (nt soovitud teabematerjali saatmine).

a) Uudiskiri

STADA BALTICSi regulaarse uudiskirja, pressiteadete ja erakorraliste teadete kaudu saab teavet meie ettevõtte teadaannete kohta. Uudiskiri saadetakse teile ainult siis, kui olete selle teenuse kasutajaks registreerunud. Kui registreerite end meie uudiskirja saajaks, töödeldakse teie tellimisel sisestatud isikuandmeid uudiskirja saatmise eesmärgil.

STADA BALTICS tagab teie andmete konfidentsiaalse töötlemise. Soovi korral saate uudiskirjast igal ajal mitmel viisil loobuda: otsekontakti kaudu meiega ja lingi „uudiskirja tellimusest loobumine“ kaudu, mis on lisatud igale uudiskirjale.
Sama kehtib ka STADA BALTICSi tütarettevõtete uudiskirjade levitamise kohta, mis käsitlevad tooteid ja/või teenuseid, mille tellimiseks saate registreeruda vastavate toodete veebilehtedel.

b)Kontaktvormi kasutamine

Kui võtate meiega ühendust e-posti või kontaktvormi kaudu, salvestatakse teie esitatud isikuandmed (e-posti aadress, nimi ja telefoninumber) selleks, et vastata teie küsimustele. Sel eesmärgil kogutud isikuandmed kustutatakse siis, kui andmete salvestamine ei ole enam vajalik, või me piirame töötlemist, kui on olemas seaduslikud talletamisperioodid.

Teie isikuandmete esitamine ei ole juriidiline ega lepinguline kohustus. See tähendab, et te ei ole kohustatud meile oma isikuandmeid edastama. Kui otsustate meile oma isikuandmeid mitte esitada, ei pruugi teil olla võimalik mõningaid meie veebilehe pakkumisi täielikult kasutada.

c)Registreerumine suletud kasutajarühmadesse (STADA BALTICSi teenus, mis on mõeldud tervishoiutöötajatele)

Enamik veebilehti ja funktsioone, mida STADA BALTICS kättesaadavaks teeb, ei nõua külastajalt isiklikku registreerimist. Mõnedes selle veebilehe valdkondades on aga juriidilistel põhjustel registreerimine vajalik (nt STADA BALTICSi teenus, mis on mõeldud tervishoiutöötajatele). Nendele valdkondadele juurdepääsu saamiseks peavad külastajad täitma vastaval veebilehel oleva vormi, kusjuures teatud väljade täitmine on kohustuslik ja teised vabatahtlikud. Teatud juhtudel valivad külastajad seejuures kasutajanime ja parooli. Kui kohustuslikud väljad on tühjaks jäetud, siis juurdepääsu valitud veebilehtedele ei anta ja STADA BALTICS ei saa taotlust töödelda.

Suletud kasutajarühmade registreerimine (sisselogimine meditsiinitöötajate rühma)


Teatud teavet, mis on seotud retseptiravimitega, saab kättesaadavaks teha ainult siis, kui kuulute meditsiinitöötajate rühma. Sellisel juhul oleme kohustatud küsima teie isikuandmeid ning tõendust teie kutseala kohta. Neid isikuandmeid hallatakse andmebaasis ja neid koheldakse rangelt konfidentsiaalsena. 

Kogutakse järgmisi isikuandmeid:

 • spetsialistide rühm

 • sugu

 • ees- ja perekonnanimi

 • e-posti aadress

 • aadress

 • telefoninumber

STADA BALTICS võib käesoleva veebilehe kaudu kogutud isikuandmed muuta kättesaadavaks ka teistele STADA BALTICSi ettevõtetele ja lepingulistele müügipartneritele ning muudele kolmandatele isikutele. Seda tehakse siiski ainult seadusega lubatud ulatuses.

d)Tootenäidiste ja teabematerjali tellimine

Turunduskampaaniate raames pakume võimalust saada näidiseid või meie tootenäidiseid. Kui otsustate neid näidiseid tellida, töötleme teie järgmisi isikuandmeid: nimi, ametinimetus, kontaktandmed, e-posti aadress ja võimalusel teie telefoni- ja faksinumber ning vajaduse korral andmed teie haiguse kohta, et töödelda proovide taotlusi. Töötlemise õiguslikuks aluseks on teie nõusolek IKMÜ art. 6 lõike 1 punkti a kohaselt. Teie isikuandmete esitamine ei ole õiguslik ega lepinguline kohustus. See tähendab, et te ei ole kohustatud meile oma isikuandmeid esitama. Kui otsustate oma isikuandmeid mitte esitada, ei ole teie taotluse töötlemine ja seega ka vastavate näidiste saatmine võimalik.

e)Tarbijakonkursid 

Aeg-ajalt võime korraldada tarbijakonkursi, mis pakub võimalust saada lisahüvesid. Teie andmeid töödeldakse ainult siis, kui te olete sellega nõus. Selliste andmete esitamine sel eesmärgil ei ole lepingu või seaduse alusel kohustuslik ja need andmed esitatakse vabatahtlikult. Kui andmeid ei esitata, ei saa te tarbijakonkurssidel osaleda. Andmeid töödeldakse kindlaksmääratud eesmärgil seni, kuni teie nõusolek kehtib. Võite selle nõusoleku igal ajal tasuta tagasi võtta. Sellisel juhul teie andmeid sel eesmärgil enam ei töödelda. Oma nõusoleku tagasivõtmiseks võite meiega ühendust võtta, kasutades käesolevas dokumendis toodud kontaktandmeid. Tarbijakonkursi korraldamiseks võime edastada teie andmeid meie välistele teenusepakkujatele, kes osutavad selliseid teenuseid nagu veebilehe haldamine, andmete analüüs, maksete haldamine, ostutellimuste täitmine, taristu kaitse, IT-teenused, klienditeenindus, e-posti saatmise teenused, postisaadetised ja kiirsõnumid, kontrollteenused jne ulatuses, mis on vajalik andmete edastamise eesmärgi saavutamiseks nendele isikutele.


f) Terviseindeksi rakendus

Terviseindeksi rakendus on informatiivne vahend, mis annab kasutajale küsimuste esitamisel konkreetseid vastuseid oma tervise, füüsilise vormi ja heaolu kohta. Rakendus hindab teie praegust füüsilist vormi ja soovitab meie poolt pakutavaid individuaalseid tooteid. Kui kasutate seda rakendust, põhineb teie andmete töötlemine teie nõusolekul. Selliste andmete esitamine sel eesmärgil ei ole lepingu või seaduse alusel kohustuslik ja need andmed esitatakse vabatahtlikult. Kui andmeid ei esitata, ei saa te terviseindeksi rakendust kasutada. Andmeid töödeldakse kindlaksmääratud eesmärgil seni, kuni teie nõusolek kehtib. Võite selle nõusoleku igal ajal tasuta tagasi võtta. Sellisel juhul teie andmeid sel eesmärgil enam ei töödelda. Nõusoleku tagasivõtmiseks võite meiega ühendust võtta, kasutades käesolevas dokumendis toodud kontaktandmeid. Terviseindeksi rakenduse toimimiseks võime edastada teie andmeid meie välistele teenusepakkujatele, et pakkuda selliseid teenuseid nagu veebilehe haldamine, andmeanalüüs, maksete haldamine, ostutellimuste täitmine, taristu kaitse, IT-teenused, klienditeenindus, e-posti saatmise teenused, postisaadetised ja kiirsõnumid, kontrollteenused jne ulatuses, mis on vajalik andmete edastamise eesmärgi saavutamiseks nendele isikutele.

 

6.         Talletamisaeg
 Talletamise eesmärk Talletamisaeg
Veebiserveri logid 14 päeva
Üldised päringud 180 päeva / 6 kuud
Näidiste taotlused 180 päeva / 6 kuud
Tellimuste teabematerjal 180 päeva / 6 kuud
Uudiskirja tellimine/ tellimusest loobumine Seni, kuni olete uudiskirja tellija.
Kui loobute uudiskirja tellimisest, kustutatakse teid kohe.
Kliendiajakirja tellimine Seni, kuni tellimus kehtib. Kui tellimus tühistatakse, kustutatakse see 14 päeva jooksul.
Teenuste ja soodustuste kasutamine Seni, kuni on pikaajalise kasutamise nõusolek aktiivne.
Nõusolekust loobumisel andmed kustutatakse.
Pakkumuste ühekordse kasutamise korral ilma aktiivse nõusolekuta alalise kasutamise kohta, kustutatakse andmed 6 kuu pärast.
Valdkonda sisselogimine Seni, kuni juurdepääsu soovitakse. Nõusolekust loobumisel kustutatakse konto 14 päeva jooksul.

7.         Andmete töötlemise koht

STADA BALTICS töötleb teie andmeid ka väljaspool Euroopa Liitu.
 

 1. Ettevõtte ülemaailmse tegevuse tõttu võime edastada teie isikuandmeid Ameerika Ühendriikidesse ja teistesse riikidesse, mille eraelu puutumatuse seadused võivad olla vähem ulatuslikud kui Euroopa Liidu seadused. Juurdepääs teie isikuandmetele on piiratud füüsiliste isikutega, kes peavad neid andmeid teadma käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel.
 
 1. STADA BALTICS on osa ülemaailmselt tegutsevast ettevõttest. Oma äritegevuse käigus võime teie isikuandmeid edastada ka väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvatele saajatele („kolmandatele riikidele“), kus kohaldatavad seadused ei taga samu andmekaitsemeetmeid kui teie koduriigis. Sellisel juhul järgime kohaldatavaid andmekaitse-eeskirju ja võtame tarvitusele asjakohased kaitsemeetmed, et tagada isikuandmete turvalisus ja terviklikkus, eelkõige EL-i lepingu tüüptingimuste sõlmimise kaudu.
 
8.         Teie isikuandmete edastamine

 

Teie isikuandmeid edastatakse järgmistele vastuvõtjatele: teenusepakkuja uudiskirja tellimuse levitamiseks, teenusepakkuja näidiste ja teabematerjalide tellimuste töötlemiseks, teenusepakkuja kliendiajakirja tellimiseks, Google Inc., Facebook Inc., Twitter Inc., YouTube, LinkedIn Corporation punktis 3 ja 4 kirjeldatud eesmärkidel.

9.          Ohutusabinõud

Kui me edastame andmeid vastavalt kirjeldatud teenustele oma teenusepakkujatele, on need lisaks kohustuslikele õiguslikele sätetele seotud meiega sõlmitud eraldi privaatsuslepingutega.
Kasutame turvameetmeid, mida optimeerime pidevalt vastavalt tehnilisele ja õigusalasele arengule, et tagada teie andmete kaitse (juhusliku või tahtliku) manipuleerimise, kadumise, hävitamise või juurdepääsu eest volitamata kolmandatele isikutele.

10.         Lingid teistele veebilehtedele

Meie veebipakkumine sisaldab linke teistele veebilehtedele. Käesolev privaatsusteatis ei hõlma teisi teenusepakkujaid. 
Meil ei ole mingit mõju nende veebilehtede pakkujate suhtes, et nad järgiksid privaatsusteatisi, ja seetõttu ei võta me mingit vastutust täpsuse eest.

STADA BALTICSi veebileht võib sisaldada hüperlinke kolmandate isikute omandis olevatele ja kolmandate isikute poolt hallatavatele veebilehtedele. Nendel veebilehtedel on oma privaatsuspoliitikad ja tõenäoliselt kasutavad nad ka küpsiseid ning me soovitame teil nendega tutvuda. Nende veebilehtede poliitika reguleerib nende isikuandmete kasutamist, mida edastate veebilehtede külastamise ajal ja mida võidakse koguda küpsiste abil. Me ei võta mingeid kohustusi ega vastutust väliste veebisaitide eest ja nende kasutamine toimub teie enda vastutusel.

11.         Kontakt

Kui teil on küsimusi või märkusi seoses käesoleva privaatsuspoliitika ja küpsiste kasutamise poliitikaga, võtke meiega ühendust aadressil stada.baltics@Stada.com
Interneti kiire areng muudab aeg-ajalt vajalikuks meie privaatsusreeglite kohandamise. Teid teavitatakse sellel leheküljel tehtud uuendustest.